Suara-Ledakan-Big-Bang-Seperi-Apa-JPEG

The Big bang atau di artikan ke bahasa Indonesia Dentuman Besar, merupakan sebuah peristiwa yang mengakibatkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmolgi mengenai bentuk awal dan perkembangan awal semesta.